Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Berlevåg SV,

Berlevåg SV arrangerer årsmøte tirsdag 31. januar klokka 18:00. Møtet holdes på kommunestyresalen (etter 18. januar vet vi sikkert om vi kan holde fysisk møte eller om det blir digitalt).

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
2. Politisk tale ved lokallagsleder Anne Johnsen
3. Lokallagsstyrets beretning for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Arbeidsplan og budsjett for 2021
6. Vedtekter
7. Inkomne forslag
8. Politiske uttalelser
9. Valg av nytt lokallagsstyre

Dersom du har forslag til saker til møtet kan disse sendes til anneajohnsen@gmail.com innen 24. januar 2021.