Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Berlevåg SV,

Berlevåg SV arrangerer årsmøte søndag 31. januar klokka 18:00. Møtet digitalt. Alle medlemmer i Berlevåg SV vil motta Zoom-lenke til årsmøtet nærmere datoen.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
2. Politisk tale ved lokallagsleder Anne Johnsen
3. Lokallagsstyrets beretning for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Arbeidsplan og budsjett for 2021
6. Vedtekter
7. Inkomne forslag
8. Politiske uttalelser
9. Valg av nytt lokallagsstyre

Dersom du har forslag til saker til møtet kan disse sendes til anneajohnsen@gmail.com innen 24. januar 2021.