Invitasjon til års- og nominasjonsmøte i Berlevåg SV