Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget

Berlevåg SV avholdt årsmøte 26.mars 2023 hvor vi vedtok å stille liste til kommende Kommunestyrevalg.

Jan Einar, Anne og Stine vil gi befolkningen i Berlevåg et reelt valg

Vi stiller med 19 listekandidater som vil være med å bidra i utviklingen av Berlevåg – vi ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, og vi vil være med å påvirke beslutningene som berører alle innbyggerne i Berlevåg og Kongsfjord.

Et samfunn trenger at flere stemmer blir hørt når beslutninger skal tas, og trenger at meninger blir utvekslet. Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget slik at befolkningen skal få et reelt valg.

Listen til Kommunevalget 2023
1 Anne G. Arntzen Johnsen
2 Jan Einar Straumsnes
3 Stine Schanche Dyrseth
4 Åse Winsents
5 Arild Hammeren
6 Mirjam N Hammeren
7 Oddrunn Olsen Solli
8 Even Ingebrigtsen Johnsen
9 Carina Eilen Hagberg
10 Iselin Olsen
11 Arnt Eirik Hansen
12 Anfrid Oline Hojem
13 Jan Petter Lein
14 Margherita Mander
15 Stein Rune Solli
16 Kjerstin Dyrseth
17 Kjell Gunnar Johnsen
18 Jannicke Berg Kristiansen
19 Asbjørn Marelius Nilsen

Våre listekandidater er representert i hele samfunnet. Listen består av personer fra ulike yrker, og vi arbeider både i privat og offentlig forvaltning og selvstendig næringsdrivende. Våre medlemmer er sterkt representert i det frivillige arbeidet i kommunen, både som ledere og som frivillige. Vårt mål er aktivitet for alle!!

Vi ønsker at Berlevåg fortsetter å være et godt sted å vokse opp, arbeide, leve livet sitt og bli gammel. For å få det til, så må beslutningene som tas må være gjennomtenkt å være til det beste for alle oss som bor og lever her – vi ønsker BLILYST!

Berlevåg SV vil fortsatt arbeide for åpenhet i offentlig forvaltning, solid saksbehandling og for at hovedutvalgsmodellen fortsatt skal bestå.

Berlevåg SV vil arbeide for stabilitet og forutsigbarhet med langsiktig planlegging av samfunnet Berlevåg, slik at vi sammen kan løse fremtidige utfordringer på en best mulig måte.

Berlevåg SV ønsker en bærekraftig utvikling av naturen og ressursene, slik at Berlevåg består også for fremtidige generasjoner. Fiskeri er bærebjelken i samfunnet vårt. Unge fiskere må satses på for å sikre at vi har en lokal flåte i framtiden. Vi vil ha et grønnere samfunn. Vi er positive til vindkraft innenfor allerede avsatt område. Innbyggernes fritid og friluftsliv må også tas hensyn til i videre arealplanlegging.