Politikerdebatt under SiB 2023

Fredag 21. juli kl 12:00 på Berlevågs Storstue, Samfunnshuset, vil det være politikerdebatt og du får muligheten til å møte å høre de to øverste listekandidatene våre som stiller til valg i Berlevåg.

Fra Berlevåg SV stiller Anne Grete A. Johnsen og Jan Einar Straumsnes.

Det vil bli mulig å møte oss på stand i foajeen på samfunnshuset, fra kl 10:30

(arkiv) Fra politikerdebatten under SiB 2019. Fra venstre: Anne Grete A. Johnsen (SV), Rolf Laupstad (AP), Frank Tore (SP) og Svein Johan Kalvik (H)