Lokal vindkraft


Berlevåg SV vil ha en bærekraftig næringsutvikling og samtidig ta vare på nærheten til rekreasjonsområdene for innbyggerne i Berlevåg, som Storelva og Kongsfjordelva, samt hytte- og friluftsområder

Foto: Dieter Salathe


Vår visjon: Berlevåg SV støtter bærekraftig næringsutvikling som tar vare på vår unike natur og lokale interesser.

Les mere her!


Lokal vindkraft: Berlevåg SV støtter vindkraftutbygging på Raggovidda. Dette området er lite besøkt av andre og gir oss en mulighet til å skape bærekraftig energi uten å begrense andre aktiviteter. Vi vil også jobbe for hydrogensatsingen på Revnes og at Raggovidda III skal ferdigstilles. Dette vil ikke bare fremme en grønn utvikling, men også skape økte inntekter for Berlevåg kommune. Disse inntektene kan igjen brukes til å forbedre våre lokale tjenester, infrastruktur og fellesskap.


Rettferdig balanse: Vårt mål er å sikre at en hver utvikling tar hensyn til samfunnets forskjellige interesser, samtidig som det ivaretar tilgjengeligheten til våre verdifulle turområder.


Sammen for bærekraft: La oss skape en bærekraftig framtid. Berlevåg SV engasjerer seg for å sikre at natur og næring kan leve i harmoni.


Støtt Berlevåg SV i å finne løsninger som respekterer vår natur, våre tradisjoner og vår framtid.


Din stemme teller!