Lokalpolitikk er mere enn fiskeri, vindkraft og hydrogen

All fokus i valgkampen så langt har gått til fiskeri, vindkraft og hydrogen, men lokal politikk dreier seg også om

* skole,
* helse,
* kommunal teknisk forvaltning
og sist men ikke minst frivilligheten.

Berlevåg SV føler at de siste punktene er litt «glemt» i dette valget og i den politiske debatten. Berlevåg SV ønsker at Berlevåg og Kongsfjord skal være et sted å leve et trygt, godt og meningsfullt liv.

Vi ønsker å legge til rette for et godt tjenestetilbud slik at Kongsfjord samfunnet kan bli et enda bedre sted å bo. Arbeidet med ny moloen i Kongsfjord må følges opp, så Kongsfjordsamfunnet kan videreutvikles.

Dugnad er viktig. Kultur, friluftsliv og idrett har stor verdi i samfunnet vårt! Dette skal vises i prioriteringer og bevilgninger. I vår og sommer har vi sett BJFFs enorme innsats i bekjempelsen av pukkellaksen. Ellers så jobber de hardt for å bevare naturen og bolysten for innbyggerne i Berlevåg

De ulike enhetene i Berlevåg kommune og Berlevåg sokn må få en økonomisk ramme slik at vi sikrer gode og forsvarlige tjenester. Vi skal ha fokus på fremtiden, men sikre handling i nå tiden.

Vi vil ha åpenhet og demokrati.

Vi vil videreutvikle gode lavterskeltilbud for grupper med behov, ha dagaktiviteter som får folk ut av hjem og helsesenteret. Aktivitør bør gjenninnføres.

Berlevåg SV vil jobbe for å tilrettelegge for «innbyggerdager» der ambulerende tjenester kan tilbys lokalt, feks veterinær, «passbuss», bank, kjeveortoped mm

Vi vil jobbe for at LOSA skal bestå og videreutvikles. Videregående utdanning er avgjørende for å beholde de unge og hindre fraflytting.

Lista er lang. Du kan lese mere i vårt valgprogram