Lokalpolitikk er mere enn fiskeri, vindkraft og hydrogen

All fokus i valgkampen så langt har gått til fiskeri, vindkraft og hydrogen, men lokal politikk dreier seg også om

* skole,
* helse,
* kommunal teknisk forvaltning
og sist men ikke minst frivilligheten.

Berlevåg SV føler at de siste punktene er litt «glemt» i dette valget og i den politiske debatten. Berlevåg SV ønsker at Berlevåg og Kongsfjord skal være et sted å leve et trygt, godt og meningsfullt liv.

Vi ønsker å legge til rette for et godt tjenestetilbud slik at Kongsfjord samfunnet kan bli et enda bedre sted å bo. Arbeidet med ny moloen i Kongsfjord må følges opp, så Kongsfjordsamfunnet kan videreutvikles.

Dugnad er viktig. Kultur, friluftsliv og idrett har stor verdi i samfunnet vårt! Dette skal vises i prioriteringer og bevilgninger. I vår og sommer har vi sett BJFFs enorme innsats i bekjempelsen av pukkellaksen. Ellers så jobber de hardt for å bevare naturen og bolysten for innbyggerne i Berlevåg

De ulike enhetene i Berlevåg kommune og Berlevåg sokn må få en økonomisk ramme slik at vi sikrer gode og forsvarlige tjenester. Vi skal ha fokus på fremtiden, men sikre handling i nå tiden.

Vi vil ha åpenhet og demokrati.

Vi vil videreutvikle gode lavterskeltilbud for grupper med behov, ha dagaktiviteter som får folk ut av hjem og helsesenteret. Aktivitør bør gjenninnføres.

Berlevåg SV vil jobbe for å tilrettelegge for «innbyggerdager» der ambulerende tjenester kan tilbys lokalt, feks veterinær, «passbuss», bank, kjeveortoped mm

Vi vil jobbe for at LOSA skal bestå og videreutvikles. Videregående utdanning er avgjørende for å beholde de unge og hindre fraflytting.

Lista er lang. Du kan lese mere i vårt valgprogram

Lokal vindkraft


Berlevåg SV vil ha en bærekraftig næringsutvikling og samtidig ta vare på nærheten til rekreasjonsområdene for innbyggerne i Berlevåg, som Storelva og Kongsfjordelva, samt hytte- og friluftsområder

Foto: Dieter Salathe


Vår visjon: Berlevåg SV støtter bærekraftig næringsutvikling som tar vare på vår unike natur og lokale interesser.

Les mere her!


Lokal vindkraft: Berlevåg SV støtter vindkraftutbygging på Raggovidda. Dette området er lite besøkt av andre og gir oss en mulighet til å skape bærekraftig energi uten å begrense andre aktiviteter. Vi vil også jobbe for hydrogensatsingen på Revnes og at Raggovidda III skal ferdigstilles. Dette vil ikke bare fremme en grønn utvikling, men også skape økte inntekter for Berlevåg kommune. Disse inntektene kan igjen brukes til å forbedre våre lokale tjenester, infrastruktur og fellesskap.


Rettferdig balanse: Vårt mål er å sikre at en hver utvikling tar hensyn til samfunnets forskjellige interesser, samtidig som det ivaretar tilgjengeligheten til våre verdifulle turområder.


Sammen for bærekraft: La oss skape en bærekraftig framtid. Berlevåg SV engasjerer seg for å sikre at natur og næring kan leve i harmoni.


Støtt Berlevåg SV i å finne løsninger som respekterer vår natur, våre tradisjoner og vår framtid.


Din stemme teller!

Politikerdebatt under SiB 2023

Fredag 21. juli kl 12:00 på Berlevågs Storstue, Samfunnshuset, vil det være politikerdebatt og du får muligheten til å møte å høre de to øverste listekandidatene våre som stiller til valg i Berlevåg.

Fra Berlevåg SV stiller Anne Grete A. Johnsen og Jan Einar Straumsnes.

Det vil bli mulig å møte oss på stand i foajeen på samfunnshuset, fra kl 10:30

(arkiv) Fra politikerdebatten under SiB 2019. Fra venstre: Anne Grete A. Johnsen (SV), Rolf Laupstad (AP), Frank Tore (SP) og Svein Johan Kalvik (H)

Aktivitetsdag i elva

Berlevåg SV hadde i dag inviterte ukrainske flyktninger til å være ilag med oss å fiske i Storelva. Vi ønsket med dette å vise dem hvilke muligheter de har til å bruke nærområdet.

Det ble orientert om de lokale fiskereglene for vassdraget (alle bilder gjengitt med tillatelse)

Berlevåg Jeger og Fiskeforening var positiv til integreringstiltaket og stilte Veikulpen i Storelva disponibel og lånte ut fiskestenger slik at deltakerne fikk testet fiskelykken.

Tidlig krøkes, som god fisker skal bli

Vi startet med fiskekaker fra Olsens Feskemat, vafler og sjokoladekake i Gapahuken. Stein Rune Solli orienterte om fiskereglene før vi dro opp i elva.
Vi skal ikke klage på været, men +28 grader og sol gir ikke de beste fiskeforholdene. Laksen var oppe å slo etter flua flere gang, men ville ikke bite på.

Laksefiske var spennende
Ivrige tilskuere og utøvere

Det var stor suksess, og over 20 ukrainere + tolk Katja møtte. Opplevelsen ga mersmak og flere skulle løse fiskekort i morgen.

BJFFs representant, Stein Rune, med kyndig veiledning til ungdommen

Vi sender en stor takk til BJFF og Olsens Feskemat!
(bilder er publisert med tillatelse)

Gi SV beskjed, 23.mai kl. 18:00 Perla (flerbrukshuset)

Vi jobber med SVs nye program og inviterer til en rekke små og store møter for å samle inn gode innspill, ideer og endringsforslag til det som skal bli Berlevåg SVs politikk de neste fire årene.

Vi vil gjerne høre din mening!

Tema for dagen:

 • Næring, fiskeri, hydrogen
 • Helse
 • Skole/Utdanning
 • Kultur
 • Hva kan skaper BLI-LYST for deg?
  • Unger
  • Skoleelever
  • Voksne
  • Eldre
  • Fiskere
  • Fremmedarbeidere
  • Flyktninger

Enkel servering

Vi ønsker alle innbyggere hjertelig velkommen 💚

Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget

Berlevåg SV avholdt årsmøte 26.mars 2023 hvor vi vedtok å stille liste til kommende Kommunestyrevalg.

Jan Einar, Anne og Stine vil gi befolkningen i Berlevåg et reelt valg

Vi stiller med 19 listekandidater som vil være med å bidra i utviklingen av Berlevåg – vi ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, og vi vil være med å påvirke beslutningene som berører alle innbyggerne i Berlevåg og Kongsfjord.

Et samfunn trenger at flere stemmer blir hørt når beslutninger skal tas, og trenger at meninger blir utvekslet. Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget slik at befolkningen skal få et reelt valg.

Listen til Kommunevalget 2023
1 Anne G. Arntzen Johnsen
2 Jan Einar Straumsnes
3 Stine Schanche Dyrseth
4 Åse Winsents
5 Arild Hammeren
6 Mirjam N Hammeren
7 Oddrunn Olsen Solli
8 Even Ingebrigtsen Johnsen
9 Carina Eilen Hagberg
10 Iselin Olsen
11 Arnt Eirik Hansen
12 Anfrid Oline Hojem
13 Jan Petter Lein
14 Margherita Mander
15 Stein Rune Solli
16 Kjerstin Dyrseth
17 Kjell Gunnar Johnsen
18 Jannicke Berg Kristiansen
19 Asbjørn Marelius Nilsen

Våre listekandidater er representert i hele samfunnet. Listen består av personer fra ulike yrker, og vi arbeider både i privat og offentlig forvaltning og selvstendig næringsdrivende. Våre medlemmer er sterkt representert i det frivillige arbeidet i kommunen, både som ledere og som frivillige. Vårt mål er aktivitet for alle!!

Vi ønsker at Berlevåg fortsetter å være et godt sted å vokse opp, arbeide, leve livet sitt og bli gammel. For å få det til, så må beslutningene som tas må være gjennomtenkt å være til det beste for alle oss som bor og lever her – vi ønsker BLILYST!

Berlevåg SV vil fortsatt arbeide for åpenhet i offentlig forvaltning, solid saksbehandling og for at hovedutvalgsmodellen fortsatt skal bestå.

Berlevåg SV vil arbeide for stabilitet og forutsigbarhet med langsiktig planlegging av samfunnet Berlevåg, slik at vi sammen kan løse fremtidige utfordringer på en best mulig måte.

Berlevåg SV ønsker en bærekraftig utvikling av naturen og ressursene, slik at Berlevåg består også for fremtidige generasjoner. Fiskeri er bærebjelken i samfunnet vårt. Unge fiskere må satses på for å sikre at vi har en lokal flåte i framtiden. Vi vil ha et grønnere samfunn. Vi er positive til vindkraft innenfor allerede avsatt område. Innbyggernes fritid og friluftsliv må også tas hensyn til i videre arealplanlegging.