Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Berlevåg SV,

Berlevåg SV arrangerer årsmøte søndag 31. januar klokka 18:00. Møtet digitalt. Alle medlemmer i Berlevåg SV vil motta Zoom-lenke til årsmøtet nærmere datoen.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
2. Politisk tale ved lokallagsleder Anne Johnsen
3. Lokallagsstyrets beretning for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Arbeidsplan og budsjett for 2021
6. Vedtekter
7. Inkomne forslag
8. Politiske uttalelser
9. Valg av nytt lokallagsstyre

Dersom du har forslag til saker til møtet kan disse sendes til anneajohnsen@gmail.com innen 24. januar 2021.

Bruktmarked ble stor suksess

Onsdag 28. august, og torsdag 29., inviterte vi til bruktmarked i Bolyst-teltet på torget. Vi er glad at så mange tok turen innom!

Gina-Mari H. Johnsen var en av de som solgte kaffe og kaker for Berlevåg SV.

Du lurer kanskje på hvorfor Berlevåg SV arrangerte bruktmarked. For det første syns vi dette var en flott måte å bruke Bolyst-teltet på. Med servering av kaffe og kake ville det være hyggelig for innbyggere å ta turen og snakke med andre. For det andre er bruktmarked et godt tiltak for å oppfordre til gjenbruk, noe vi i SV er opptatt av, samt at man hadde en sjanse til å tjene penger på ting man ikke lengre ville ha.

Bruktmarkedet ble en suksess. Ikke bare var det mange deltakere som holdt bod og solgte ting, alt fra klær til bøker og pyntegjenstander, det var også en masse besøkende. Berlevåg SV stilte med utsalg av kaffe og kaker. Noe det også gikk unna på.

Mange kom innom, og mange fant seg noe de ville kjøpe.

Bruktmarkedet viser at det skal ikke så mye til for å skape en god møtearena hvor folk kan slå av en prat. Vi håper på å arrangere liknende flere ganger.

Det er ganske bra at folk kjøper brukt. Gjennom gjenbruk og reparasjon av ødelagte ting kan vi endelig vende oss av med overforbruk. Slik får vi bukt med «bruk og kast»-kulturen.

Tusen takk til alle som deltok og til alle som kom innom, vi håper dere hadde det hyggelig!

Om du vil lese mer om hva SV sentralt mener om gjenbruk og miljø, kan du klikke her.

Politisk mynt – gangbar valuta

Leserbrev, av Jan Einar Straumsnes

2.-kandidat for Berlevåg SV

Begrepet politisk mynt er vel mer aktuelt i disse valgtider, enn ellers. Vi både ser og hører det i leserinnlegg, politiske debatter og ikke minst i partiprogram. Det gjelder å få frem mest mulig av alt det gode som har skjedd den siste perioden, selv om man kanskje ikke direkte er årsaken til dette. Det kan jo hende at folket som skal stemme ikke er klar over dette, så da blir det jo gangbar valuta, eller?

Grunnen til at jeg sier dette, er fordi jeg har latt meg «imponere» over den fantastiske skrytelista som Berlevåg Arbeiderparti har satt opp i sitt politiske program, under tittelen «Dette er noe av det vi har gjennomført:», som de har delt opp i kategorier og viser at de virkelig har stått på. Eller har de nå det?

Er det nå slik at det er Berlevåg AP som har gjort alle disse tingene, eller er de kun ute for å sikre seg æren, nå rett før valget? Har Berlevåg AP ordnet med rassikringen av Fylkesvei(!) 890 på vestre side av Sandfjorden? Er det samme parti som har tatt i bruk sanserommet på Berlevåg helsesenter, eller fått på plass et nytt syningsrom der? Bør vi ikke heller kalle en spade for en spade og gi æren til de som fortjener den, nemlig til Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Mesta og ikke minst de ansatte i Berlevåg kommune?

De, i mine øyne to verste tilfellene av grov politisk mynt som står på lista, er likevel det nye motellet som Torgeir Jakobsen nå bygger og ikke minst det nye dialysetilbudet, som etter hvert skal komme på helsesenteret. I første saken var det klar politisk vilje om at dette bygget skulle bli nabo med blant annet meg selv, på Lagmannsneset. Midt i et LNFR-område. Dette viste seg, ifølge Jakobsen selv å ikke være ønsket plassering, det var nemlig i området han nå etablerer seg. Jeg er ikke i tvil om at dette var meget upopulært hos Berlevåg Ap, men nå får vi likevel et motell med god plassering, som har alle forutsetninger for å bli et bra tilskudd på plassen.

Når det gjelder dialysetilbudet, som provoserer meg mest, så synes jeg det er politisk mynt av verste sort. Hvis Berlevåg AP er av den oppfatning at de har bidratt med å få dette tilbudet på plass, så har ikke vi som dessverre er dypt involvert i dette, ikke merket noe til den jobben. Nå har det seg nemlig slik at de to pasientene som i dag må være hele uka i Kirkenes til behandling, er min egen far og moren til ordførerkandidaten for Berlevåg SV. Det at våre foreldre sto frem i Avisa Finnmarken var uten tvil det som fikk snøballen til å rulle, ikke Berlevåg AP. Hvis de, som de freidig proklamerer i sitt program hadde en finger med i spillet, hvorfor skjedde det veldig lite i løpet av de mange måneder dette hadde vært tatt opp fra de pårørende?

Det som derimot mangler på «skrytelista» til Berlevåg AP er det faktum at vi i Berlevåg har gått fra en av kommunen i landet med lavest gjeld per innbygger, til å havne i toppsjiktet av denne lista. Ifølge kommunens egne tall vil vi i utgangen av 2019 ha 235 millioner kroner i ren kommunal gjeld, noe som tilsier omtrent 245 000 kroner per innbygger, etter dagens folketall. Da har vi ikke tatt med gjelda til Berlevåg Havn KF, som vil passere hundre millioner. Med slike summer er det ikke rart at dagens kommunestyre roper sparing med utestemme, noe som alt har og i fremtiden vil gå ut over tjenestetilbudet på plassen. Absolutt ikke noe særlig å skryte av, synes jeg!

Når du som velger skal bestemme deg for hva du skal gjøre 9. september, har jeg to råd. For det første tenk deg godt gjennom hvordan du ønsker at Berlevåg skal være i fremtiden, og for det andre bruk din stemmerett! Godt valg!

Dette leserinnlegget ble skrevet av 2. kandidat Jan Einar Straumesnes og først publisert i Finnmarken 19. august 2019. Du kan også lese innlegget i e-avisen til Finnmarken

Vi støtter næringsutvikling i Berlevåg Havn

Berlevåg SV støtter næringsutvikling i Berlevåg Havn, men er uenig i hvordan dagens politikere velger å organisere utviklingsarbeidet videre.

Valg av selskapsform er noe av det første som må tas stilling til når det skal drives næring. Kommunalt foretak – KF kan sammenlignes med et enkeltpersonforetak hvor kommunen tar all risiko dersom satsingen ikke går bra. Berlevåg SV ønsker ikke å risikere at vi igjennom satsingen i Havna binder opp fellesskapets penger som skal brukes til å sikre innbyggernes velferd.

Kommunen eier allerede Berlevåg Eiendomsselskap AS som har som formål «Forvalte, drifte fast eiendom, samt drive eiendomsutvikling». Berlevåg SV mener at eiendomsutbygging i havna bør gjøres igjennom selskapet som er stiftet til dette formålet!

Berlevåg SV vil ha utvikling og samtidig en bærekraftig økonomi som sikre våre barn en framtid i Berlevåg med en gjeldsbelastning som det er mulig å leve med!

(Kilde: Innlegg på vår Facebook-side)

Avisa iFinnmark har skrevet om havnesaken, artikkelen kan leses her (NB: kun for abonnenter)

Hefte med valgprogram er klart

Da har vi fått trykt et hefte med et utdrag av valgprogrammet vårt. Du blir å se oss rundt omkring i Berlevåg og Kongsfjord når vi går for å dele ut. I dag (tirsdag 13. august) vil vi være å finne utenfor matbutikkene i tretiden. Stopp og slå av en prat, da vel!

For de som vil være miljøbevisst kan du lese heftet på nett, kan du laste ned her:

NB: Om du vil lese hele valgprogrammet vårt for 2019-2023 kan du klikke på «Valgprogram» i menylinjen, eller her.

Lurer du på hva Troms og Finnmark SV vil? Du kan lese fylkesvalgprogrammet her:

Our Political Programme can be read in English as well. Click here.

Partisekretæren på valgfrokost

Morgenen den 2. august møtte flere berlevåginger og konsfjordinger opp i Bolyst-teltet på torget, hva var anledningen? Jo, Berlevåg SV inviterte på valgfrokost og kunne fronte med storbesøk. Partisekretær Audun Herning var nemlig i Berlevåg for å fortelle om SVs gode politikk, kommunevalget og hvor glad han er for at det ble lokallag i Berlevåg.

Audun Herning, partisekretær i SV, har vært på en liten runde i landet for å snakke om valget. Den 2. august gikk turen til Berlevåg. Der fikk han sett seg rundt i havna, besøkt fiskebruk, og hørt hva som er viktig for oss som bor i Berlevåg kommune. Klokken 10 var det endelig på tide med frokost i Bolyst-teltet på torget.

Flinke frivillige hadde dekket et koldtbord med en rekke snadder, kaffe var det også å få. Herning tok seg god tid til å hilse på de som kom og for å høre hva som opptar dem i lokalsamfunnet. Etterhvert holdt han et innlegg hvor han snakket en god del om betydningen av små kommuner, kontra sentralisering og sammenslåing, og hvor opptatt SV er av fiskeripolitikk.

Herning var også glad for at SV fikk lokallag i Berlevåg. Faktisk har SV hatt en enorm medlemsvekst de siste årene, noe som har betydd flere lokallag. Over 90 prosent av Norges befolkning har nå muligheten å stemme SV i det kommende kommunevalget, det er noe å være stolt av.

Etter Herning var ferdig å snakke, oppsummerte lokallagsleder Anne Arntzen Johnsen de viktigste punktene i Berlevåg SVs valgprogram. Det ble også en god runde med spørsmål og svar.

Med rundt 30 deltakere var dette en fin start på valgkampen. Tusen takk til alle som kom!

Kunne du tenke deg å bli medlem? Klikk her for å lese hvordan.