Gi SV beskjed, 23.mai kl. 18:00 Perla (flerbrukshuset)

Vi jobber med SVs nye program og inviterer til en rekke små og store møter for å samle inn gode innspill, ideer og endringsforslag til det som skal bli Berlevåg SVs politikk de neste fire årene.

Vi vil gjerne høre din mening!

Tema for dagen:

 • Næring, fiskeri, hydrogen
 • Helse
 • Skole/Utdanning
 • Kultur
 • Hva kan skaper BLI-LYST for deg?
  • Unger
  • Skoleelever
  • Voksne
  • Eldre
  • Fiskere
  • Fremmedarbeidere
  • Flyktninger

Enkel servering

Vi ønsker alle innbyggere hjertelig velkommen 💚

Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget

Berlevåg SV avholdt årsmøte 26.mars 2023 hvor vi vedtok å stille liste til kommende Kommunestyrevalg.

Jan Einar, Anne og Stine vil gi befolkningen i Berlevåg et reelt valg

Vi stiller med 19 listekandidater som vil være med å bidra i utviklingen av Berlevåg – vi ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, og vi vil være med å påvirke beslutningene som berører alle innbyggerne i Berlevåg og Kongsfjord.

Et samfunn trenger at flere stemmer blir hørt når beslutninger skal tas, og trenger at meninger blir utvekslet. Berlevåg SV stiller liste til kommunestyrevalget slik at befolkningen skal få et reelt valg.

Listen til Kommunevalget 2023
1 Anne G. Arntzen Johnsen
2 Jan Einar Straumsnes
3 Stine Schanche Dyrseth
4 Åse Winsents
5 Arild Hammeren
6 Mirjam N Hammeren
7 Oddrunn Olsen Solli
8 Even Ingebrigtsen Johnsen
9 Carina Eilen Hagberg
10 Iselin Olsen
11 Arnt Eirik Hansen
12 Anfrid Oline Hojem
13 Jan Petter Lein
14 Margherita Mander
15 Stein Rune Solli
16 Kjerstin Dyrseth
17 Kjell Gunnar Johnsen
18 Jannicke Berg Kristiansen
19 Asbjørn Marelius Nilsen

Våre listekandidater er representert i hele samfunnet. Listen består av personer fra ulike yrker, og vi arbeider både i privat og offentlig forvaltning og selvstendig næringsdrivende. Våre medlemmer er sterkt representert i det frivillige arbeidet i kommunen, både som ledere og som frivillige. Vårt mål er aktivitet for alle!!

Vi ønsker at Berlevåg fortsetter å være et godt sted å vokse opp, arbeide, leve livet sitt og bli gammel. For å få det til, så må beslutningene som tas må være gjennomtenkt å være til det beste for alle oss som bor og lever her – vi ønsker BLILYST!

Berlevåg SV vil fortsatt arbeide for åpenhet i offentlig forvaltning, solid saksbehandling og for at hovedutvalgsmodellen fortsatt skal bestå.

Berlevåg SV vil arbeide for stabilitet og forutsigbarhet med langsiktig planlegging av samfunnet Berlevåg, slik at vi sammen kan løse fremtidige utfordringer på en best mulig måte.

Berlevåg SV ønsker en bærekraftig utvikling av naturen og ressursene, slik at Berlevåg består også for fremtidige generasjoner. Fiskeri er bærebjelken i samfunnet vårt. Unge fiskere må satses på for å sikre at vi har en lokal flåte i framtiden. Vi vil ha et grønnere samfunn. Vi er positive til vindkraft innenfor allerede avsatt område. Innbyggernes fritid og friluftsliv må også tas hensyn til i videre arealplanlegging.

Møte med SVnestleder Torgeir Knag Fylkesnes

AVLYST PGA VÆRET SOM HAR STENGT VEI OG FLY INN TIL BERLEVÅG

Berlevåg SV får besøk av stortingsrepresentant og nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes tirsdag 28.februar.

Vi inviterer da til åpent møte på Stortua kl. 18.00
Lurer du på hva SV står for så kom innom.

Vi avholder nominasjonsmøte samme dag kl 20.00

Medlemsmøte onsdag 22.februar

Berlevåg SV inviterer ennå en gang nye og nåværende medlemmer til medlemsmøte onsdag 22.februar kl 19.00 på Havblikk

Tema for møtet;
Del 2 – Trenger Berlevåg mer en ei liste ved neste kommunevalg?

Hvis vi skal stille liste til årets kommunevalg trenger vi fortsatt flere med på laget. Vi har bruk for deg som vil være med å forme Berlevåg’s framtid.

Skal det stilles SV liste ved høstens kommunevalg må vi løfte ilag! ❤️💚

Vil du bli medlem?
https://www.sv.no/bli-medlem/

Medlemsmøte 16.februar kl 18:00

Berlevåg SV inviterer nye og nåværende medlemmer til medlemsmøte torsdag 16.februar kl 18.00 på Menighetshuset.

Tema for møtet;
Trenger Berlevåg mer en ei liste ved neste kommunevalg?

Hvis vi skal stille liste til årets kommunevalg trenger vi flere med på laget. Vi har bruk for deg som vil være med å forme Berlevåg’s framtid.

Skal det stilles SV liste ved høstens kommunevalg må vi løfte ilag! ❤️💚

Hovedutvalg gir bedre belysning av saker

Det er med glede Berlevåg SV registrerer at Berlevåg AP har endret syn på pris for opphold i SFO fra behandlingen i hovedutvalg for oppvekst 18.feb hvor AP stemte for 48% økning fra kr 1.150 til kr 1.700. SV og SP ønsket med sitt forslag i hovedutvalget å videreføre sist vedtatte pris på 1.150 pr.mnd.

Dagens vedtak i kommunestyret ble etter forslag fra AP satt helt tilbake til 2019-priser på kr 850,- pr mnd. Det politiske signalet som ble gitt under kommunestyremøte idag er at barn og unge skal prioriteres i årene framover med lave priser på SFO. ?

Berlevåg SV og Berlevåg SP har de siste ukene hatt sterkt fokus på at barn og unge også måtte inn i kommunens overordnede rus og psykiatriplan som skulle vedtas i dag. Dette er påpekt hele veien fra hovedutvalg for helse, Seniorrådet og i formannskapet, men vi har møtt argumenter for at dette skulle inn i andre planer. SV/SP har jobbet aktivt med å bevisstgjøre adm og Ordfører igjennom samtaler og møter om at Kommunen ikke har en egen rus og psykiatriplan for unge. Vi mener at en slik plan for rus og psykiatri skal være helhetlig, og omfatter hele kommunens befolkning, både voksne og barn. Barn og unge var med i forrige vedtatte plan 2015-2019 og vi mener planen etter rullering skal fortsette å være et tverrsektorielt styringsdokument for hvordan kommunen skal ivareta sine tjenester innenfor gitte områder. Vi er glade for at AP var enige og før debatten tok til foreslo å sende saken tilbake til adm for bredere utredning! ?

Utfallet i disse to sakene viser at Berlevågs politikere etter innføring av hovedutvalgsmodellen får en bedre mulighet til å sétte seg inn i sakene og påvirke dem! Berlevåg SV er glade for at Berlevåg SP også er representert i hovedutvalgene og er med som en god sparringspartner!