Møter

På denne siden vil vi begynne å legge ut informasjon fra våre medlemsmøter og årsmøter.

Møteinnkallinger

Årsmøte 31. januar 2021, kl. 18:00, det avventes om møtet holdes digitalt eller fysisk.

Referat

Årsmøte

Arrangementer

Berlevåg SV holder ofte flere arrangementer gjennom året. Følg med på vår Facebook-side for å se hva som skjer!

Brukerveiledning for deltakere i Zoom

Zoom er verktøyet SV bruker for å avholde digitale møter. Denne manualen er en brukerveiledning for deg som skal delta på møter via Zoom.