Om oss

Berlevåg SV er en gruppe samfunnsengasjerte innbyggere. Vi vil ha åpenhet om saker og brukermedvirkning så vi får et bredere beslutningsgrunnlag før politiske avgjørelser. Vi vil ha et varmere samfunn, ivareta natur og miljø til neste generasjon.

Interimstyre, 2019-2020
Leder: Anne G. Arntzen Johnsen
Nestleder og kasserer: Mirjam N. Hammeren
Sekretær: Gina M. Hammer Johnsen
Styremedlem: Jan Einar Straumsnes
Styremedlem: Rikard A. Hansen

Historie
Berlevåg SV ble grunnlagt våren 2019. Berlevåg kommune har tidligere hatt et lokallag for SV, men dette hadde vært inaktivt i mange år. Da det i årsskiftet 2018-2019 ble klart at kun ett parti ble å stille med liste til kommunevalget, våknet befolkningen, noe NRK har dekket grundig her. Anne Arntzen Johnsen startet opp lokallaget og dannet raskt en liste på hele 19 kandidater.

Lokallaget har medio juni godt over 20 medlemmer.

Webansvarlige: Arnt Eirik Hansen og Leif Bjarne Hammer