RINKIMŲ PROGRAMA

Klikk her for norsk utgave | Click here for English

Berlevogui reikalingas teigiamas gyventojų skaičiaus pokytis. Tai galėsime pasiekti tik geros politikos, kuri apimtų visą bendruomenę, atveju. Berlevogo SV nori aktyvaus verslo centre, uoste ir naujajame Revnes verslo centre. Berlevoge mes pasiekiame daug, nors mūsų čia ir mažai.

Jeigu mūsų sumažėtų, būtų sudėtinga veikti sklandžiai. Būtent todėl turėtume imtis priemonių, kurios padidintų gyventojų skaičių, užtikrintų žmonių norą čia gyventi ir užkirstų kelią depopuliacijai. Gerai apgalvotas įdarbinimo procesas prisidėtų prie gyventojų skaičiaus augimo. Taip pat turime dirbti žmonių integravimo į bendruomenę tikslo link. 

Tam, kad žmonės norėtų čia likti ir gyventi, mums reikia tinkamų sveikatos, švietimo ir auklėjimo paslaugų. Savivaldybė privalo gerbti ir padėti plėsti kultūrinį gyvenimą ir savanorystės galimybes ten, kur gali tai padaryti. Būtent tai yra svarbus SV partijos tikslas. Mes suteiksime gerą transportą iš Kongsfjordo iki Berlevogo tam, kad kiekvienas galėtų dalyvauti kasdienėje veikloje. 

Bendruomenė paremta atvira veikla ir procesais

Norint sustiprinti vietinę demokratiją svarbu, kad sprendimų priėmimai nevyktų už uždarų durų ir būtų prieinami visiems. Berlevogo SV mano, kad nuolatinio komiteto modelio atnaujinimas kartu su reguliariais savivaldybės tarybos posėdžiais ir viešų posėdžių transliacijomis yra geros priemonės minėtam tikslui įgyvendinti. Darbas su jaunimo organizacijų taryba yra būtinas, norint paskatinti jaunus žmones aktyviau dalyvauti vietos politikoje. Jeigu norima turėti geras darbo sąlygas, svarbu yra užkirsti kelią nelygybei ir „socialiniam dumpingui“ darbe. Savivaldybės ekonomikos labui turime investuoti, atsižvelgdami į ilgalaikę ir tvarią perspektyvą.

Berlevogo SV nori:

 • Atnaujinti nuolatinio komiteto modelį;
 • Vykdyti reguliarius savivaldybės tarybos posėdžius – daugiau nei 5 per metus;
 • Išvengti skubių sprendimų priėmimo;
 • Transliuoti viešus posėdžius;
 • Būti matomiems žiniasklaidoje ir socialinėje erdvėje.

Visuotinis gerbūvis

Berlevogo ir Kongsfjordo gyventojai turi jaustis saugūs ir užtikrinti, kad atsitikus nelaimei gaus pagalbą. Berlevogo SV dirbs gerbūvio labui be noro iš to užsidirbti bei teiks specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas vietoje. Sveikatos centrų darbuotojai, gyventojai ir lankytojai, būdami ten, turi jaustis maloniai ir gerai, todėl svarbu, kad kasdienybė netaptų monotoniška.

Berlevogo SV nori:

 • Palengvinti vietinę prieigą prie specialistų sveikatos paslaugų;
 • Sudaryti geresnę veiklos pasiūlą trumpalaikiams ir ilgalaikiams sveikatos centro naudotojams;
 • Nustatyti sveikatos centro pastato techninę būklę ir įvertinti ją pagal sveikatos įstatymus;
 • Siekti išlyginti socialinius skirtumus ir sumažinti skurdą, ypač šeimose su vaikais;
 • Užtikrinti instruktavimą ir pateikti informaciją apie pašalpų galimybes tiems, kuriems jos reikia.

Saugumas augant ir mokymasis visą gyvenimą

Mokykla turi būti kuriama nuo pamatų iki galo, bendradarbiaujant su mokiniais, mokytojais ir tėvais. Norint užkirsti kelią patyčioms reikalingos yra priemonės pagerinančios žmonių gerą savijautą. Darželiuose ir mokyklose reikia kvalifikuotų darbuotojų ir pakankamai daug personalo. Be to, resursai turėtų būti panaudojami teisingai, o mokytojai turi dėstyti dalykus, kuriems turi kompetencijos ir yra jiems kvalifikuoti. Vaikai gaus iš to geriausia kas įmanoma, o ir mokytojai išliks motyvuoti. Be to, norime gyventojams duoti aukštojo išsilavinimo įgijimo ir kompetencijų kėlimo galimybę, įsteigiant mokslo įstaigą ir tokiu būdu pasirūpinant, kad gyventojams netektų dėl mokslo įstaigų stygiaus išsikraustyti. 

Berlevogo SV nori: 

 • Ir toliau daug dėmesio skirti geram mokykla-namai bendradarbiavimui ir tolimesniam FAU savijautos gerinimo priemonių naudojimui;
 • Padidinti resursus pedagoginės veiklos mokyklų vadovybei;
 • Užtikrinti, kad kompetentingi mokytojai dėsto dalykus, kuriuose yra kvalifikuoti;
 • Sumažinti aukščiausią darželių mokestį iki 2500 NOK per mėnesį;
 • Kad savivaldybė visada turėtų tris praktikos vietas praktikantams. Didesnių savivaldybės projektų dalyvių bus reikalaujama siūlyti praktikos vietas ir kviesti praktikantus;
 • Siekti, kad Finmarko apskritis išplėstų LOSA-pasiūlymą;
 • Įsteigti gyventojams mokslo centrus, kad jie neturėtų kraustytis į kitas vietas.

Kultūros ir laisvalaikio įvairovė suteikia norą apsigyventi 

Kultūrinis gyvenimas ir sportas yra reikšmingi visuomenei. Geri paslaugų pasiūlymai ir laisvalaikio veiklos suteikia gerą savijautą ir norą apsigyventi toje vietoje. Turi būti išlaikytos įprastinės ir lengvai prieinamos susitikimų vietos žmonėms, komandoms ir asociacijoms. Bendruomenės pastatas turi didelę kultūrinę bei istorinę svarbą. Viešoji biblioteka taip pat turi tapti nuomonių keitimosi bei susibūrimų vieta. Per tokias susitikimų vietas galima sugriauti išankstinius nusistatymus ir pradėti pokalbį tarpusavyje su kitais žmonėmis. Berlevogo SV vykdys integracinę kultūros bei sporto politiką, kad visi Berlevogo ir Kongsfjordo gyventojai galėtų prisijungti. Rūpinimasis kultūros istorija ir jos perdavimas yra būtinas, todėl darbas yra, be kita ko, kultūrinio paveldo planas.

Berlevogo SV nori:

 • Kad savivaldybė užtikrintų gerą sistemą ir sąlygas kultūrai bei sportui;
 • Kad naudotojai prisidėtų prie savivaldybių pasiūlymų, akcijų;
 • Turėti lengvai prieinamų gyventojams pasiūlymų ir susitikimų vietų;
 • Dirbti dėl partnerinių sutarčių su savanoriškomis komandomis ir asociacijomis;
 • Užtikrinti prieigą prie interneto viešuose pastatuose;
 • Išplėtoti Berlevogo viešąją biblioteką į susitikimų vietą, pavyzdžiui, sukuriant kalbų kavinę;
 • Ištirti Berlevogo ir Kongsfjordo bendruomenės pastatų renovaciją;
 • Pastatyti biliardo stalą ir vėl atidaryti šaudyklą Berlevogo bendruomenės pastate;
 • Rūpintis Berlevogo ir Kongsfjordo kultūros istorija, priimant politinius sprendimus, pagrįstus savivaldybės kultūros paveldo plano rengimu.

Pažangi aplinkosaugos savivaldybė

Berlevogo SV imsis priemonių, kurios leis Berlevogui efektyviau rūšiuoti ir sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą. Komunaliniame sektoriuje mes laipsniškai atsisakysime pastatų šildymo iškastiniu kuru ir pateiksime ekologiškas vienkartines pakuotes. Savivaldybė taip pat turi prisiimti didesnę atsakomybę už aplinką ir imtis kovos su tarša priemonių, kurios palengvintų kovą su jūros užterštumu. SV nori, kad verslas ir verslininkai suprastų aplinkosaugos svarbą bei vykdytų savo verslą galvojant apie aplinką.

Be to, norime paprastų priemonių, pavyzdžiui, daugiau „žalių plaučių“ Berlevoge ir mūsų gyvenviečių pagražinimo. 

Berlevogo SV nori: 

 • Pasirūpinti, kad savivaldybė imtųsi priemonių užkirsti kelią taršai ir nusikaltimams aplinkai.

Ateities žvejyba ir pramonės

Žvejyba yra svarbi. Vandenyno ištekliai yra visuomenės nuosavybė, kuri prisideda prie darbuotojų užimtumo ir įsikūrimo mūsų pakrantės bendruomenėje. Todėl žvejybos įmonėse reikia dirbti ištisus metus. Norime prijungti prie mūsų tyrinėjimo sritis, susijusias su klimato bei jūros tyrinėjimo aplinka, nes tai gali būti naudinga verslui ir švietimui mūsų savivaldybėje. Berlevogo SV teigiamai vertina verslo plėtrą savivaldybėje, tačiau svarbu, kad tai išliktų tvaru. Mes palaikome vėjo ir hidroenergijos naudojimą. Bet kokia galima vėjo energijos naudojimo plėtra už Raggo ribų turi būti įvertinta atsižvelgiant į infrastruktūros plėtrą ir kaitą, kurią reikia atlikti, padarinius. Turizmo industrija turėtų būti toliau plėtojama, nes čia turime sukurti darnų turizmą. Verslininkams turi būti suteikta galimybė pasiskolinti savivaldybės biurų patalpas pradiniame verslo vystymo etape.

Berlevogo SV nori:

 • Parengti strateginį planą dėl ateities investicijų Berlevogo ir Kongsfjordo uoste;
 • Išnagrinėti galimybę įkurti tyrimų centrą ir atnaujinti tuščių savivaldybių pastatų, tokių kaip Kongsfjordo mokykla ir „Torget 4“, naudojimą.
 • Teikti paramą egzistuojantiems žuvininkystės ūkiams, siekiant išplėsti jų veiklą ir gauti daugiau darbo vietų;
 • Remti darnią turizmo industrijos plėtrą.

Socialinė plėtra bei savivaldybės veikla

Socialinė plėtra ir savivaldybių veikla turi būti tvari tiek finansiniu, tiek aplinkosauginiu požiūriu. Reikia atsižvelgti į ilgalaikę perspektyvą, kur svarbios priemonės yra strategijos ir valdymo planai. Viešajame sektoriuje visiems turi būti užtikrinta gera darbo aplinka. SV nori pilnavertės būtų pasiūlos Berlevoge ir Kongsfjorde.

Berlevogo SV nori:

 • Sumažinti nepilnos darbo dienos pozicijas viešajame sektoriuje;
 • Parengti savivaldybių pastatų ir infrastruktūros (dėl kelių, vandens ir kanalizacijos) tvarkymo planus;
 • Paraginti išsikraustančius Berlevogo ir Kongsfjordo gyventojus parduoti tuščius būstus;
 • Kad metinė turto mokesčio dalis eitų savivaldybių kelių priežiūrai;
 • Parengti naują valdymo ir tikslų dokumentą, kuriame būtų nurodyti savivaldybės ilgalaikiai ir strateginiai planai.

BALSUOK RINKIMUOSE UŽ BERLEVOGO SOCIALISTINĘ KAIRIŲJŲ PARTIJĄ

Ar turite teisę balsuoti? Valg.no gali atsakyti į tą klausimą.